Публикувано на 03.10.2023

Източник

Worldcoin

news

Worldcoin е криптовалутен проект, който се разработва с цел предефиниране на динамиката на цифровата идентичност. Проектът е вдъхновен и разработен под ръководството на Сам Алтман, основател на OpenAI.

Основната идея зад Worldcoin е използването на сканиране на ириса на очите на потребителите, за да се създаде уникален цифров идентификационен номер. Този номер се сравнява със съществуваща база данни с цел гарантиране на автентичността и предотвратяване на дублирането на идентичности. При първото сканиране на потребителите им се предоставят 25 токена на Worldcoin, като всеки токен има собствена стойност.

Сканирането на ириса на очите се извършва с помощта на специално устройство, наречено "Orb". Тази технология позволява създаването на уникален цифров идентификатор за всеки потребител и цели да гарантира истинската самоличност на този потребител.

Worldcoin има финансова структура, която включва максимален лимит на предлагане от 10 милиарда WLD (токени на Worldcoin), като на момента обращението им варира около 129 994 971 WLD (1.3% от максималния лимит).

Въпреки амбициозните цели, Worldcoin също се е сблъскал с критики и съмнения относно ролята си и технологията за сканиране на ириса на очите за идентификация на потребителите. Някои представители на крипто общността са изразили опасения относно поверителността и потенциалната злоупотреба със събраните биометрични данни. Също така се издигат въпроси за съответствието със съпоставимите ценности на децентрализацията и анонимността, които са характерни за блокчейн технологията.

Worldcoin продължава да развива проекта си и да се адаптира към критиките и предизвикателствата, които среща. Бъдещето на този проект е несигурно, но със сигурност ще бъде интересно да се наблюдава какви развития ще настъпят в следващите години.

Табло
Поръчки
Търгуване
Валути