Публикувано на 22.12.2023

Източник

Китай успешно завърши първата си международна транзакция с дигитален юан

news

Китай постигна важен етап, като осъществи първата си трансгранична транзакция с дигитален юан за благородни метали, отбелязвайки значителен напредък в световната търговия.

По-конкретно, клонът на Банката на Китай в Шанхай улесни прехвърлянето на 100 милиона юана ($14 милиона) под формата на дигитални юани (e-CNY) за закупуване на злато чрез Международния борд на Шанхайската финансова борса.

Това постижение е от огромно значение за стратегическата цел на Китай да засили участието на дигиталния юан в световната търговия. Китайската централна банка подчерта ключовата роля на транзакцията за издигане на авторитета на Шанхай в световните търговски операции.

Клонът на Банката на Китай в Шанхай играе ключова роля в пилотното въвеждане на дигиталния юан и е извършил различни транзакции, включително такива, свързани с вноса на желязна руда. Сътрудничейки си с международни банки като Standard Chartered, банката активно допринася за усъвършенстването на възможностите на дигиталния юан.

Освен това в отделен случай на 1 декември Китай сключи значително споразумение с ОАЕ на стойност $400 милиона, насочено към разширяване на глобалното използване на дигиталния юан. За отбелязване е, че Китай сключи и първата си сделка с петрол, използвайки дигиталния юан.

Тази поредица от събития означава забележителен напредък в усилията на Китай да утвърди присъствието на своята дигитална валута на международния пазар.

Табло
Поръчки
Търгуване
Валути