Публикувано на 01.03.2024

Източник

Какво трябва да знаем за Биткойн халвинг

news

Какво е биткойн халвинг?

Биткойн халвингът е събитие, при което наградата за копаене на нови блокове се намалява наполовина. Този процес означава, че копачите, които валидират транзакции в мрежата, получават 50% по-малко биткойни за своите усилия. Халвингът се провежда при всяко достигане на 210 000 блока, което обикновено се случва на всеки четири години. Това събитие има за цел да ограничи предлагането на нови монети, което, при силното търсене, може да доведе до увеличение на цените.

Кога е следващият халвинг на биткойн?

Следващият биткойн халвинг се очаква да се проведе през април 2024 г., когато мрежата достигне 740 000 блока. Този път наградата за блок ще спадне от 6,25 на 3,125 биткойна. Точната дата на халвинга не е предварително определена, тъй като времето за генериране на нови блокове може да варира, средно по един блок всеки десет минути.

Какво се случи последния път, когато биткойнът падна наполовина?

Последният биткойн халвинг се проведе на 11 май 2020 г. Наградите за копаене се намалят от 12,5 на 6,25 биткойна. Събитието предизвика значително увеличение на цената на биткойн, като монетата скочи от $6877,62 на 11 април (месец преди халвинга) до $8821 през събитието. В следващите 12 месеца цената продължи да се повишава, достигайки $49504 на 11 май 2021 г.

Как преполовяването на биткойн може да повлияе на цената на BTC?

Въпреки че предходните халвинги са съпроводени от увеличение на цената на биткойн, реакцията на пазара не може да бъде предвидена със сигурност. Очаква се, че халвингът ще ограничи предлагането на нови монети, което, при съхранило се силно търсене, може да допринесе за увеличение на цените. Все пак, както и при всеки финансов инструмент, пазарните условия и динамиката на търсенето ще бъдат определящи фактори.

Как работи разполовяването на биткойни?

Разполовяването на биткойн е вградено в основния блокчейн софтуер на мрежата, което диктува скоростта, с която се създават нови биткойни. Софтуерът изисква компютрите в мрежата да се конкурират за проверка на транзакции – чрез процес, известен като „копаене“ – и ги награждава с определен брой нови биткойни, когато успеят да докажат, че транзакциите, които са избрали, са валидни. Транзакциите се проверяват в групи, наречени „блокове“ и мрежата е кодирана, за да намали наполовина наградата, получавана от миньорите на всеки 210 000 блока.5"

Табло
Поръчки
Търгуване
Валути