Публикувано на 03.10.2023

Източник

Какво е спот Bitcoin ETF?

news

Спот Bitcoin ETF (Exchange-Traded Fund) е инвестиционен фонд, който позволява инвеститорите да търгуват с биткойн на финансовите борси подобно на акции или други облигации. Този тип ETF се нарича "спот" за да се разграничи от други видове криптовалутни фондове, които може да се базират на криптовалути на фючърсния пазар.

Ето как работи спот Bitcoin ETF:

  1. Портфейл с биткойн: Фондът притежава и съхранява физически биткойни в свой портфейл, който обикновено е наречен "горещ портфейл" (hot wallet). Това означава, че фондът държи биткойните и ги управлява, за да гарантира сигурността им.

  2. Търговия на борсата: Инвеститорите могат да купуват и продават дялове в спот Bitcoin ETF на борсите по подобен начин, както правят с акции. Тези дялове отразяват стойността на биткойните, които се държат в портфейла на фонда.

  3. Ликвидност: Спот Bitcoin ETF предоставя ликвидност на инвеститорите, тъй като те могат да купуват и продават дялове по всяко време през търговските часове на борсата, без да е необходимо да се грижат за собственото съхранение и сигурност на биткойните.

  4. Отчетност и регулация: Като инвестиционен фонд, спот Bitcoin ETF е подложен на регулациите на финансовите органи на съответната държава. Това включва изисквания за докладване на финансовата информация и съответствие с правилата за пазара.

Създаването на спот Bitcoin ETF предоставя на традиционните инвеститори удобен начин да изложат портфейла си на биткойн, без да се налага да се занимават със собственото съхранение и управление на криптовалутата. Това може да допринесе за по-широкото приемане на биткойн и други криптовалути в институционалния финансов сектор.

Табло
Поръчки
Търгуване
Валути