Публикувано на 03.10.2023

Източник

Г-20 и глобална рамка за криптовалутите.

news

Групата от 20-те най-големи икономики в света, известна като G-20, се е ангажирала с разглеждане на криптовалутите и техните регулаторни аспекти. Този стремеж е важен поради факта, че криптовалутите са станали значителна част от международната икономика и финансовата система. Ето някои от ключовите аспекти и цели на G-20 в отношение към криптовалутите:

  1. Създаване на обща рамка за регулация: G-20 се стреми да разработи общи стандарти и принципи за регулиране на криптовалутите. Това включва опазване на инвеститорите, предотвратяване на финансирането на тероризма и противодействие на измиването на пари чрез криптовалути.

  2. Защита на потребителите и инвеститорите: Една от целите на G-20 е да защити потребителите и инвеститорите от рискове, свързани с криптовалутите. Това включва въвеждане на стандарти за идентификация на клиентите (KYC) и борба с измиването на пари (AML) във всички криптовалутни платформи.

  3. Стимулиране на иновациите: G-20 признава важността на иновациите, които идват от криптовалутите и блокчейн технологията. Те се стремят да създадат регулаторна среда, която е благоприятна за развитието на нови технологии и стартъпи в тази област.

  4. Сътрудничество с международни организации: G-20 работи с международни организации като Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка, за да координира регулаторните усилия и да осигури съгласуваност между различните страни.

  5. Подготовка за бъдещето: С развитието на криптовалутите и блокчейн технологията, G-20 се стреми да бъде подготвен за бъдещето. Те разглеждат възможните рискове и предизвикателства, свързани с цифровите валути, и се опитват да изготвят стратегии за справяне с тях.

Разработването на глобална рамка за криптовалутите е сложен и многоголям процес, който изисква сътрудничество между държави и международни организации. Този процес има за цел да балансира между стимулирането на иновациите и предотвратяването на рисковете и злоупотребите в сферата на криптовалутите.

Табло
Поръчки
Търгуване
Валути