Политика на поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Последна актуализация: януари 2024 г

 

Ние от „Алфа Декс“ ЕООД уважаваме и защитаваме поверителността на посетителите на нашия уебсайт и нашите клиенти. Тази Политика за поверителност (Политиката) описва нашите практики за обработка на информация, когато осъществявате достъп до нашите Услуги, които включват нашето съдържание на уебсайта, намиращ се на https://www.alphadex.bg, или всякакви други уебсайтове, страници, функции или съдържание, което притежаваме или управляваме (наричани заедно, „Сайт(ове)“) или когато използвате мобилно приложение или приложения на трети страни, разчитащи на такъв API, и свързани услуги.

 

Настоящата Политика за поверителност е неразделна част от Правилата за работа с потребители (Общи условия) на „Алфа Декс“ ЕООД. За въпроси, които не са изрично посочени в настоящата политика се прилагат правилата от Нашите Общи условия и нормите на българското законодателство. Относно информация събирана чрез използването на бисквитки, молим да се запознаете с Нашата Политика за бисквитките.

 

Моля, отделете малко време, за да прочетете внимателно тази Политика за поверителност. Ако имате някакви въпроси относно тази Политика, молим, изпратете запитването си чрез нашите данни за контакт, посочени по-долу.

 

Можем да променяме тази Политика за поверителност от време на време, което ще бъде посочено чрез промяна на датата в горната част на тази страница. Ако направим някакви съществени промени, ще Ви уведомим по имейл (изпратен на имейл адреса, посочен във Вашия акаунт), чрез известие в нашите Услуги, преди промяната да влезе в сила, или по начин изискван от закона. Вашето съгласие с променената Политика за поверителност е предпоставка за продължаване използването на нашите Услуги от Ваша страна.

 

 1.                 Каква лична информация събираме?

 

Личната информация са данни, която идентифицира физическо лице или се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано с наличието на допълнителни данни. Това включва информация, която ни предоставяте, данни, които се събират автоматично за Вас, и информация, която получаваме от трети страни. Събираната лична информация съгласно настоящата Политика за поверителност и определението за лична информация се основават на приложимите закони и разпоредби – български и европейски за защита на личната информация. Дефиницията на лична информация може също да зависи от приложимото законодателство въз основа на Вашето физическо местоположение. В този случай трябва да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на компанията (DPO) и да поискате защита на допълнителни данни. Компанията ще защитава всички данни, които приложимото законодателство счита за лична информация.

 

За да създадете акаунт и да получите достъп до нашите Услуги, ще Ви помолим да ни предоставите важна информация за себе си. Тази информация се изисква или по закон (напр. за потвърждаване на вашата самоличност), необходима за предоставяне на исканите услуги (напр. ще трябва да предоставите номера на банковата си сметка или подробности за портфейла), или е подходяща за определени конкретни цели, описани по-подробно по-долу . Докато добавяме нови функции и услуги, може да бъдете помолени да предоставите допълнителна информация.

 

Ако решите да не споделяте определена информация с нас, може да не сме в състояние да Ви служим толкова ефективно или изцяло да не можем да Ви предложим нашите Услуги. Също така може да събираме информация на анонимна основа за статистически цели, за да подобрим платформата и услугите ни. Всяка информация, която ни предоставяте, която не е необходима, е доброволна.

 

Можем да събираме следните видове информация от Вас:

 

 1.                  1.За създаване на Вашия акаунт

 

- Имейл и телефонен номер.

 

 1.                  2. За верифициране на самоличността Ви:

 

- Персонална информация: пълно име, дата на раждане, националност, пол, подпис, сметки за комунални услуги, снимки, телефонен номер, домашен адрес и/или имейл.

 

- Официална информация: издаден от правителството документ за самоличност като паспорт, шофьорска книжка, национална лична карта, държавна лична карта, данъчен идентификационен номер, номер на паспорт, данни за шофьорска книжка, данни за национална лична карта, информация за виза и/или всяка друга информация, която се счита за необходима за спазване на законовите ни задължения съгласно българскире, европейскире и други международни закони и разпоредби и по-специално Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

 

- Институционална информация: идентификационен номер на работодателя (или сравним номер, издаден от правителството), доказателство за юридическо учредяване (напр. устав), лична идентификационна информация за всички собственици с дялово участие над 10% в дружество.

 

- Информация за заетостта: местоположение на офиса, длъжност и/или описание на длъжността.

 

- Кореспонденция: отговори на анкетата, информация, предоставена на нашия екип за поддръжка или екип за проучване на потребители.

 

- Аудио, електронна, визуална и подобна информация, като записи на разговори и видео.

 

 1.                  За извършване на транзакции:

 

- Финансова информация: информация за банкова сметка, номер на първична сметка на разплащателна карта (PAN), история на транзакциите, данни за търговия и/или данъчна идентификация.

 

- Информация за транзакция: информация за транзакциите, които правите в нашите Услуги, като например името на получателя, Вашето име, сумата и/или времевия печат.

 

- Информация за фактура: ДДС номер, данъчна информация, адрес, дейност.

 

 1.                  За технически цели:

 

- Онлайн идентификатори: географско местоположение/детайли за проследяване, подробности за браузъра, операционна система, лични IP адреси.

 

- Данни за използване: данни за удостоверяване, въпроси за сигурност, данни за поток от кликвания, обществени публикации в социалните мрежи и други данни, събрани чрез бисквитки и подобни технологии. Моля, прочетете нашата Политика за бисквитки за повече информация.

 

- Блокчейн данни.

 

 1.                  Анонимизирани и обобщени данни.

 

Анонимизирането е техника за обработка на данни, която променя личната информация, така че да не може да бъде свързана с конкретно лице. С изключение на този раздел, никоя от другите разпоредби на тази Политика за поверителност не се прилага за анонимизирани или обобщени клиентски данни (т.е. информация за нашите клиенти, която комбинираме заедно, така че повече да не идентифицира или препраща към отделен клиент).

 

„Алфа Декс“ ЕООД може да използва анонимизирани или обобщени клиентски данни за всякакви бизнес цели, включително за по-добро разбиране на нуждите и поведението на клиентите, подобряване на нашите Услуги, извършване на бизнес разузнаване и маркетинг и откриване на заплахи за сигурността. Можем да извършваме собствени анализи на анонимизирани данни или да активираме анализи, предоставени от трети страни.

 

Типовете данни, които можем да анонимизираме, включват данни за транзакции, данни за поток от кликвания, показатели за ефективност и индикатори за измами.

 

 1.               За какво използваме Вашата лична информация

 

Нашата основна цел при събирането на лична информация е да Ви предоставим сигурно, гладко, ефективно, законово съвместимо и персонализирано изживяване. Обикновено използваме лична информация, за да създаваме, развиваме, управляваме, доставяме и подобряваме нашите Услуги, съдържание и реклама; и за предотвратяване на загуби, борба с измами и други престъпни цели. Можем да използваме тази информация по следните начини:

 1.                  За поддържане на законово и нормативно съответствие.

 

Предоставените Услуги са предмет на закони и разпоредби, изискващи от нас да събираме, използваме и съхраняваме нашата лична информация по определени начини. Ако не предоставите лична информация, изисквана от закона, ще трябва да закрием акаунта Ви.

 1.                  За да наложим нашите условия в нашите правила за потребители и други споразумения.

 

Освен това може да се наложи да събираме такси въз основа на използването на нашите Услуги от ваша страна. Ние събираме информация за използването на вашия акаунт и внимателно следим взаимодействията ви с нашите Услуги. Можем да използваме всяка Ваша лична информация, събрана за тези цели. Последствията от необработването на Вашата лична информация за такива цели е прекратяването на Вашия акаунт.

 

 1.                  За откриване и предотвратяване на измами и/или загуба на парични средства.

 

Ние обработваме Вашата лична информация, за да помогнем за откриването, предотвратяването и смекчаването на измами и злоупотреби с нашите услуги и за да защитим Вас и други клиенти срещу компрометиране на сметка или загуба на средства.

 

 1.                  За да проверяваме санкционните списъци.

 

Ние обработваме Вашите лични данни, за да направим сканиране в санкционен списък, съгласно българското, европейското или друго приложимо законодателство. При проверяване произхода на средства, основните дейности с цел предотвратяване на всякакви престъпни дейности.

 

 1.                  За предоставяне на нашите Услуги.

 

Ние обработваме Вашата лична информация, за да Ви предоставим Нашите Услуги. Не можем да Ви предоставим Услуги без такава информация. Използваме тази информация, за да предотвратим всякакви кибератаки срещу нашия софтуер и да предотвратим изтичане на данни. Трети страни, като услуги за проверка на самоличността, също могат да имат достъп и/или да събират Вашата лична информация, когато предоставят услуги за проверка на самоличността и/или предотвратяване на измами.

 

 1.                  За осигуряване на комуникация с Услугите.

 

Ние Ви изпращаме административна информация или информация, свързана с акаунта, за да Ви държим в течение относно нашите Услуги, да Ви информираме за съответни проблеми със сигурността или актуализации или да предоставяме друга информация, свързана с транзакция. Без такава комуникация е възможно да не сте наясно с важни развития, свързани с Вашия акаунт, които могат да повлияят на начина, по който можете да използвате нашите Услуги. Нямате право да се откажете от получаване на комуникации от критични услуги, като имейли или мобилни известия, изпратени за правни или защитни цели.

 

 1.                  За предоставяне на обслужване на клиенти.

 

Ние обработваме Вашата лична информация, когато се свържете с нас за разрешаване на всякакви въпроси, спорове, събиране на такси или за отстраняване на проблеми. Без да обработваме Вашата лична информация за такива цели, ние не можем да отговорим на Вашите искания и да гарантираме Вашето непрекъснато използване на Услугите.

 

 1.                  Да се ​​осигури контрол на качеството.

 

Ние обработваме Вашата лична информация за контрол на качеството и обучение на персонала, за да сме сигурни, че продължаваме да Ви предоставяме точна информация. Ако не обработваме лична информация за целите на контрола на качеството, може да срещнете проблеми с Услугите, като например неточни записи на транзакции или други прекъсвания.

 

 1.                  За гарантиране сигурността на мрежата и информацията.

 

Ние обработваме вашата лична информация, за да подобрим сигурността, да наблюдаваме и проверяваме самоличността или достъпа до услугата, да се борим със спама или друг злонамерен софтуер или рискове за сигурността и да спазваме приложимите закони и разпоредби за сигурност. Пейзажът на заплахите в интернет непрекъснато се развива, което прави по-важно от всякога да разполагаме с точна и актуална информация относно използването на нашите Услуги от Ваша страна. Без да обработваме Вашата лична информация, може да не сме в състояние да гарантираме сигурността на нашите Услуги.

 

 1.              С цел за извършване на проучвания и разработване на Услугите

 

Ние обработваме Вашата лична информация, за да разберем по-добре начина, по който използвате и взаимодействате с нашите Услуги. В допълнение, ние използваме такава информация, за да персонализираме, измерваме и подобряваме нашите Услуги и съдържанието и оформлението на нашия уебсайт и приложения, както и за разработване на нови услуги. Без такава обработка не можем да гарантираме, че ще продължите да се наслаждавате на нашите Услуги.

 

 1.              За да подобрим Вашето изживяване при използване на Услугите.

 

Ние обработваме Вашата лична информация, за да предоставим персонализирано изживяване и да приложим предпочитанията, които поискате. Например, можете да изберете да ни предоставите достъп до определена лична информация, съхранявана от трети страни. Без такава обработка може да не сме в състояние да гарантираме, че ще продължите да се наслаждавате на част или всички наши Услуги.

 

 1.              За улесняване на корпоративни придобивания, сливания или транзакции.

 

Можем да обработваме всякаква информация относно Вашия акаунт и използването на нашите Услуги, както е необходимо в контекста на корпоративни придобивания, сливания или други корпоративни транзакции.

 

 1.              За участва в маркетингови дейности.

 

Въз основа на Вашите предпочитания за комуникация, ние може да Ви изпращаме маркетингови съобщения (напр. имейли или мобилни известия), за да Ви информираме за нашите събития или нашите партньорски събития, но също така да Ви информираме за нова версия на някоя от нашите политики. Нашият маркетинг ще се провежда в съответствие с Вашите предпочитания за рекламен маркетинг и както е разрешено от приложимите закони и разпоредби.

 

 1.              За всяка цел, за която предоставите Вашето съгласие.

 

Ние няма да използваме Вашата лична информация за цели, различни от тези, които сме Ви разкрили, без Ваше разрешение. От време на време и както се изисква от приложимото законодателство, може да поискаме Вашето разрешение, за да ни позволите да споделяме Вашата лична информация с трети страни. В такива случаи можете да се откажете личната Ви информация да бъде споделяна с трети страни или да ни позволите да използваме Вашата лична информация за цели, които са несъвместими с целите, за които първоначално сме я събрали или впоследствие сме получили Вашето разрешение. Ако решите да ограничите използването на Вашата лична информация, някои функции на нашите Услуги може да не са достъпни за Вас.

 

 1.             С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ИНФОРМАЦИЯТА И С КАКВА ЦЕЛ

 

Ние не отдаваме под наем или продаваме лична информация. Може да споделяме лична информация със следните получатели:

 

 1.                  Трети страни, които са наши партньори, ангажирани с предоставянето на услуги във връзка с Услугите, като хранилища за данни, анализ на данни, персонал за безопасност и сигурност и доставчици на IT услуги и други;

 

 1.                  Публични и държавни органи, при изпълнение на техните функции;

 

 1.                  Наши дъщерни и свързани компании;

 

 1.                  Одитори и съветници на нашите бизнес процеси; и

 

 1.                  Всички потенциални купувачи или инвеститори в компанията.

 

Можем да споделяме лична информация с нашите партьори за някоя от следните цели: (i) съхраняване или обработка на лична информация от наше име (напр. доставчици на услуги за проверка на самоличността, доставчици на сканиране за санкции); (ii) подпомагане на нашите бизнес операции (напр. банкови институции за извършване на транзакции); и (iii) извършване на изследвания, техническа диагностика, персонализиране и анализи, които ще ни позволят да подобрим Услугите.

 

Можем също така да разкрием лична информация или каквато и да е информация, която сте предоставили чрез Услугите, ако имаме добросъвестно убеждение, че разкриването на такава информация е полезно или разумно необходимо за: (i) спазване на всеки приложим закон, наредба, правна процедура или правителствено искане ; (ii) прилагане на нашите политики (включително нашите споразумения), включително разследване на потенциални нарушения на същите; (iii) разследване, откриване, предотвратяване или предприемане на действия по отношение на незаконни дейности или други нарушения, съмнения за измама или проблеми със сигурността; (iv) установяване или упражняване на нашите права за защита срещу съдебни претенции; (v) предотвратяване на увреждане на правата, собствеността или безопасността на нас, нашите филиали, нашите потребители, вас или трета страна; (vi) за целите на сътрудничеството с правоприлагащите органи; (vii) за спазване на санкции срещу лица или държави; и (viii) в случай, че сметнем за необходимо, за да наложим интелектуална собственост или други законови права.

 

 1.            ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ТРАКИНГ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 

Работим с Трети страни доставящи различни услуги. Услугата на трета страна ще събира информация, като например колко често потребителите имат достъп до Услугите, какви страници посещават, когато го правят, и т.н. Ще използваме информацията, която получаваме от тези инструменти, само за да подобрим нашите Услуги. В този случай ние ще съберем IP адреса, който Ви е присвоен на датата, на която посещавате сайтове, а не Вашето име или друга идентифицираща информация. Ние не комбинираме информацията, събрана чрез този метод, с лична информация.

 

 1.               ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ НИЕ СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА

 

Ние съхраняваме вашата лична информация сигурно през целия живот на вашия акаунт. Ние ще запазим Вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме я събрали, включително за целите на удовлетворяване на всякакви правни, счетоводни или отчетни задължения или за разрешаване на спорове. Периодите на съхранение ще бъдат определени, като се вземат предвид вида информация, която се събира, и целта, за която се събира, като се имат предвид изискванията, приложими към ситуацията, и необходимостта от унищожаване на остаряла, неизползвана информация в най-ранния разумен момент. Съгласно приложимите закони и разпоредби, ние може да съхраняваме записи, съдържащи лична информация на Потребителите, документи за откриване на сметка, комуникации и всичко друго, както се изисква от приложимите закони и разпоредби.

 

Ние можем да коригираме, попълним или премахнем непълна или неточна информация по всяко време и по наше собствено усмотрение или по Ваше искане, само ако приложимото законодателство позволява премахването на тази информация.

 

Алфа Декс може да съхранява данни в глобални хостинг доставчици със сървъри в различни региони и ние ще предприемем всички разумни стъпки, за да гарантираме, че всички лични данни са унищожени или окончателно изтрити, когато вече не са необходими за целите на компанията, и ще подготвим график за изхвърляне на неактивни данни след 24 месеца.

 

Ако някоя от предоставените лични данни бъде променена, Вие сте длъжни да ни информирате незабавно за промяната. Ако не го направите, Алфа Декс не носи никаква отговорност за проблеми, които това може да Ви причини. От друга страна, ако Алфа Декс по някакъв начин е бил ощетен от небрежност към споменатите задължения, ние можем да потърсим обезщетение чрез всякакви правни действия.

 

 1.            ВАШИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

В зависимост от приложимото законодателство, където пребивавате, може да сте в състояние да предявите определени права, свързани с вашата лична информация, посочени по-долу. Ако някое от правата, изброени по-долу, не е предвидено съгласно закона, в който се намирате, Алфа Декс има абсолютна свобода на преценка да Ви предостави тези права.

 

Вашите права на лична информация не са абсолютни. В зависимост от приложимото право, достъпът до Вашите права съгласно приложимото право може да бъде отказан: (a) когато отказът на достъп се изисква или е разрешен от закона; (б) когато предоставянето на достъп би имало отрицателно въздействие върху неприкосновеността на личния живот на други лица; (c) за защита на нашите права и собственост; (d) когато искането е несериозно или обидно, или по други причини.

 

 1.                  Достъп до Вашата лична информация, за да можете да проверите точността на събраната информация. Можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до нашия DPO на: [email protected], който ще предостави Вашите лични данни за сравнение с Вашите реални данни. Ако има разлика със събраните данни, те ще бъдат актуализирани с Вашата реална лична информация.

 

 1.                  Преносимост. Можете да поискате да Ви предоставим копие от Вашите лични данни, съхранявани от нас. Тази информация ще бъде предоставена без неоправдано забавяне при евентуална такса, свързана със събирането на информация (както е разрешено от закона), освен ако това предоставяне не засяга неблагоприятно правата и свободите на другите. При определени обстоятелства можете да поискате да получите Вашата лична информация в структуриран, често използван и машинно четим формат и да ни накарате да прехвърлим Вашата лична информация директно на друг администратор на данни.

 

 1.                  Коригиране на непълна или неточна лична информация. Можете да поискате от нас да коригираме или актуализираме всяка Ваша лична информация, съхранявана от Алфа Декс, която е неточна. Можете да направите това по всяко време, като ни изпратите имейл на [email protected] .

 

 1.                  Изтриване. Можете да поискате изтриване на Вашата лична информация в съответствие с приложимото законодателство. Ако закриете акаунта си в Алфа Декс, ние ще маркираме акаунта ви в нашата база данни като „Затворен“, но ще запазим определена информация за акаунта, включително вашата заявка за изтриване, в нашата база данни за период от време, както е описано по-горе. Това е необходимо за възпиране на измама, като се гарантира, че лицата, които се опитват да извършат измама, няма да могат да избегнат разкриването просто като закрият своя акаунт и отворят нов акаунт, както и за да се съобразят със законовите задължения на Алфа Декс. Въпреки това, ако закриете акаунта си, вашата лична информация няма да бъде използвана от нас за други цели, нито споделяна с трети страни, освен ако е необходимо за предотвратяване на измами и подпомагане на правоприлагането, както се изисква от закона или в съответствие с настоящата Политика за поверителност Политика.

 

 1.                  Оттегляне на съгласието. Доколкото обработката на Вашата лична информация се основава на Вашето съгласие, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Вашето оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработката от Алфа Декс въз основа на съгласие преди Вашето оттегляне.

 

 1.                  Ограничаване на обработката. В някои юрисдикции приложимото законодателство може да Ви даде правото да ограничите или възразите срещу обработката или прехвърлянето на Вашата лична информация при определени обстоятелства. Можем да продължим да обработваме Вашата лична информация, ако е необходимо за защита на правни претенции или за всякакви други изключения, разрешени от приложимото законодателство.

 

 1.                  Маркетингови комуникации. Можете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения от Алфа Декс. Директният маркетинг включва всички съобщения до Вас, които се основават само на реклама или популяризиране на нашите продукти и услуги. Ние ще се свържем с Вас само по електронен път (имейл или SMS) въз основа на нашите законни интереси, както е разрешено от приложимото законодателство, или Вашето съгласие. Ако не искате да ви изпращаме маркетингови съобщения, моля, отидете в настройките на вашия акаунт, за да се откажете или изпратете заявка чрез [email protected] .

Моля, имайте предвид, че тези права не са абсолютни и могат да бъдат предмет на нашите собствени законни интереси и регулаторни изисквания.

 

 1.          КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС И ДА НАПРАВИТЕ ЗАЯВКА СВЪРЗАНА С ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

 

Ако искате да упражните някое от тези права, споменати по-горе, или имате въпроси или притеснения, можете да се свържете с нас на: [email protected] . Когато обработваме Вашата заявка, ние ще поискаме допълнителна информация, за да потвърдим самоличността Ви (която може да включва лична информация). Въпреки това, имайте предвид, че ако решите да не ни позволите да обработваме Вашата лична информация, може да бъдем възпрепятствани да предоставяме нашите Услуги.

 

Алфа Декс прилага различни мерки за сигурност, за да гарантира, че Вашите лични данни се съхраняват безопасно и не са компрометирани по никакъв начин. В същото време Алфа Декс не може добросъвестно да гарантира, че нарушаването на данните не е възможно, тъй като нито една мярка за сигурност не може да осигури абсолютна защита. Препоръчва се потребителите да предприемат свои собствени мерки за безопасност, като 2-факторно удостоверяване или други мерки, които не са предоставени от нас. Ако подозирате, че информацията за Вашия акаунт или Вашите лични данни са били компрометирани, трябва да се свържете с нашето DPO възможно най-скоро.

 

 1.       КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

 

Ако не сте доволни от нашия отговор или смятате, че събираме или обработваме Вашата лична информация не в съответствие със законите, можете да подадете жалба до съответния орган за защита на данните.

Алфа Декс е дружество, регистрирано в Република България и отговарящо на българските и европейските разпоредби. Можете да се свържете с националните органи за защита на данните в България, както следва:

Орган: Комисия за защита на личните данни

Адрес: 1592 София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Тел. +359 2 915 3580 +359 2 915 3548

Факс +359 2 915 3525

Имейл: [email protected]

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

Лице за контакт: г-н Венцислав Караджов - Председател на Комисията за защита на личните данни

 

ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ ТАЗИ ПОЛИТИКА, РАЗБИРАТЕ СИ И СТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ НЕЙНИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ.

Табло
Поръчки
Търгуване
Валути