Връщане назад

Цена на Унислап

Тук можете да разгледате хронологията на цената на Унислап в BGN, както и да използвате конвертора за да преизчислите цената в друга валута.

Изпрати
Валута
BGN
BGN
Получи
Валута
UNI
UNI
*Таксите за транзакция са включени.

**Унислап (Uniswap, UNI)** е проект за децентрализиран обмен, състоящ се от набор от интелигентни договори, работещи на база на блокчейна на Ethereum. Uniswap стимулира потребителите си да поддържат ликвидността на борсата, като предоставя част от таксите за трансакции и новосъздадени монети UNI на тези, които участват в процеса. UNI стана известен като пример за DeFi (децентрализирани финанси) проект, който цели да промени начина, по който хората търгуват и обменят криптовалути. Той играе важна роля в развитието на децентрализираните финансови услуги и борси.

Табло
Поръчки
Търгуване
Валути