Връщане назад

Цена на Трон

Тук можете да разгледате хронологията на цената на Трон в BGN, както и да използвате конвертора за да преизчислите цената в друга валута.

Изпрати
Валута
BGN
BGN
Получи
Валута
TRX
TRX
*Таксите за транзакция са включени.

**Трон (Tron, TRX)** е децентрализирана блокчейн платформа, създадена с цел да промени начина, по който съдържание и приложения се разпространяват и обслужват в интернет. Има за цел да децентрализира управлението и разпространението на дигитално съдържание в интернет, предоставяйки по-голяма автономност на съдържателите и издателите на съдържание. Трон разработва децентрализирано хранилище за данни, което позволява на потребителите да съхраняват своите данни на блокчейна, като по този начин намалява контрола на големите технологични компании. Трон поддържа смарт контракти, което позволява разработчиците да създават децентрализирани приложения (ДАП) и услуги върху платформата. Подпомага платформи за разпространение на музика и видео. **Троникс (TRX):** Троникс (TRX) е криптовалутата, използвана на мрежата на Трон. Тя се използва за транзакции, стейкване и за вътрешни плащания в екосистемата на Трон. **TVM** (Трон Virtual Machine): Трон има своя виртуална машина, която изпълнява смарт контракти и приложения в мрежата.

Табло
Поръчки
Търгуване
Валути