Връщане назад

Цена на Полигон

Тук можете да разгледате хронологията на цената на Полигон в BGN, както и да използвате конвертора за да преизчислите цената в друга валута.

Изпрати
Валута
BGN
BGN
Получи
Валута
MATIC
MATIC
*Таксите за транзакция са включени.

**Polygon (MATIC)** е мултичейн скалируема блокчейн платформа, която предоставя инфраструктура и инструменти за създаване на децентрализирани приложения (ДАП) и смарт контракти, които могат да бъдат разработвани с използване на популярни езици като Solidity. MATIC е криптовалутата, използвана в мрежата на Polygon. Тя се използва за транзакции, такси и стейкване. Polygon позволява на приложенията да се изпълняват на различни подцепи (sidechains) със свои собствени правила и параметри. **Съвместимост с Ethereum:** Polygon е съвместим с Ethereum мрежата и позволява проектите, разработени за Ethereum, лесно да прехвърлят своите приложения и активи на Polygon мрежата.

Табло
Поръчки
Търгуване
Валути