Връщане назад

Цена на Чейнлинк

Тук можете да разгледате хронологията на цената на Чейнлинк в BGN, както и да използвате конвертора за да преизчислите цената в друга валута.

Изпрати
Валута
BGN
BGN
Получи
Валута
LINK
LINK
*Таксите за транзакция са включени.

**Чейнлинк (Chainlink, LINK)** е блокчейн проект, създаден през 2017 г., чиято цел е да свързва смарт контрактите в блокчейн мрежите с реални данни, приложения и услуги извън Chainlink работи в децентрализирана мрежа от оракули, които предоставят резултати и информация по консенсус. Това увеличава надеждността и сигурността на данните, предоставяни на смарт контрактите. Освен това може да бъде интегриран с различни блокчейни и платформи, като Ethereum, Binance Smart Chain и други. Chainlink се използва в разнообразни области, където се изисква свързване на блокчейн мрежите с реални данни и услуги, включително децентрализирани финанси, образование, IoT (Интернет на нещата) и много други. Стреми се да бъде устойчив и гъвкав, като предоставя различни инструменти и функционалности, за да удовлетвори нуждите на разработчиците и проекти. Той е сред водещите проекти в областта на оркестрирането на данни и информация за смарт контракти.

Табло
Поръчки
Търгуване
Валути