Връщане назад

Цена на Етериум

Тук можете да разгледате хронологията на цената на Етериум в BGN, както и да използвате конвертора за да преизчислите цената в друга валута.

Изпрати
Валута
BGN
BGN
Получи
Валута
ETH
ETH
*Таксите за транзакция са включени.

**Етериум** е публична, блокчейн-базирана мрежа, разпределена компютърна платформа с отворен код и операционна система предлагаща интелигентни договори като функционалност. Върху Етериум могат да бъдат изграждани децентрализирани приложения (ДАП), които използват „интелигентни договори“, които изпълняват договорени действия при определени условия без нужда от централен арбитър и която съхранява криптовалутата наред с различна информация и логика, придобита от „Етериум мрежата“, програмирани там от други потребители на системата. Тя позволява на всеки потребител да има два вида сметки. Единия вид е сметка за съхранение на криптовалутата. Другия вид е сметка за „интелигентни договори“. **Ether (ETH):** Ether (ETH) е криптовалутата, използвана на Етериум мрежата. Тя се използва за плащания за „газ“, единица за изчисление използвана при транзакциите и други операции в блокчейна. (разходи за транзакции и изпълнение на смарт контракти) и като средство за обмен на стойност. **EVM** (Етериум виртуална машина): EVM е виртуална машина, която изпълнява смарт контракти на Етериум. Тя позволява на разработчиците да пишат смарт контракти на различни програмни езици.

Табло
Поръчки
Търгуване
Валути