Връщане назад

Цена на Аваланч

Тук можете да разгледате хронологията на цената на Аваланч в BGN, както и да използвате конвертора за да преизчислите цената в друга валута.

Изпрати
Валута
BGN
BGN
Получи
Валута
AVAX
AVAX
*Таксите за транзакция са включени.

**Аваланч (Avalanche, AVAX)**, е криптовалута която, използва иновативен консенсус алгоритъм, наречен Avalanche Consensus, за да постигне висока пропускателна способност без значително забавяне. Avalanche има мултичейн архитектура, която позволява на множество подцепи (chains) да съществуват паралелно и да комуникират помежду си. C-Chain е една от тези подцепи и предоставя възможности за смарт контракти, в среда, която е съвместима с Ethereum. Avalanche поддържа издаването на различни криптовалути и токени, които могат да се използват за разнообразни приложения и цели, включително финансови услуги, децентрализирани приложения и търговия.

Табло
Поръчки
Търгуване
Валути