Връщане назад

Цена на Космос

Тук можете да разгледате хронологията на цената на Космос в BGN, както и да използвате конвертора за да преизчислите цената в друга валута.

Изпрати
Валута
BGN
BGN
Получи
Валута
ATOM
ATOM
*Таксите за транзакция са включени.

**Космос (Cosmos, ATOM)** е блокчейн платформа и криптовалута, която се стреми да позволи на различни блокчейн мрежи, наречени "зони," да комуникират и да си разменят стойности и данни, позволява да се създават децентрализирани приложения и зони на своя блокчейн. Cosmos работи с концепцията на "хъбове" (hubs) и "зони" (zones). Хъбът служи като централна мрежа, към която са свързани различни зони. Всяка зона може да бъде собствен блокчейн със собствени правила и структура, използва технологията на "тендермин машини" (Tendermint), която осигурява консенсус и сигурност върху мрежата.

Табло
Поръчки
Търгуване
Валути